Soutěže

predpisy-kampan-pripojte-se-ke-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100-eur

Předpisy KAMPAŇ „Připojte se...


Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“ Článek 1. Organizátor kampaně: Organizátorem kampaně je společnost S.C. Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otevřený v ING Bank, zastoupený Laurentiu Serghie na pozici správce. Tombola proběhne podle ustanovení tohoto nařízení, které je povinné pro všechny účastníky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto předpisů.
join-daedalus-online-community

Pravidla soutěže „Připojte se...


Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

Rumuni jsou nejspokojenější ohledně rodinného života a soukromého zdravotního systému v regionu

Ve studii provedené společnosti Daedalus Online v sedmi zemích jihovýchodní Evropy, měřila se úroven spokojenosti Rumunů ve srovnání se zeměmi v regionu, ohledně různých aspektů, které přispívají ke kvalitě života. Bylo zjištěno, že nejvíce spokojený s rodinným životem a soukromým zdravotnickým systémem, v regionu, jsou Rumuni.

Číst dál: Rumuni jsou nejspokojenější ohledně rodinného života a soukromého zdravotního systému v regionu

Studie o spokojenosti se systémem daní

V jihovýchodní Evropě, je pouze 14% lidí, kteří jsou spokojeni se systémem daní.

Rumunsko a Srbsko má nejnižší úroveň spokojenosti, pokud jde o daňovém systému.

Číst dál: Studie o spokojenosti se systémem daní

Studie o vývoji životní úrovně: 2013 vs 2012

41% lidí žijících v jihovýchodní Evropě, hodnotí že životní úroveň je v roce 2013 nižší než v roce 2012, 13% respondentů se domnívá, že je lepší a 46% tvrdí, že je stejná.

Výsledky poukazují na výraznější zlepšení životní úrovně v Bulharsku a Turecku, v porovnání s průměrem v regionu.

Číst dál: Studie o vývoji životní úrovně: 2013 vs 2012

Spokojenost se současnou práci

V regionu jsou 5 z 10 lidí spokojeni se současnou práci.

I když v některých zemích regionu, tento ukazatel má střednou hodnotu (Rumunsko, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko a Turecko), konštatujeme vysokou míru spokojenosti na území České republiky (díky vysoké životní úrovně). Srbové jsou méně spokojeni se současnou prací, protože míra nezaměstnanosti patří k nejvyšším v regionu i díky socio-ekonomickému kontextu.

Číst dál: Spokojenost se současnou práci

Rodinný život je největším generátorem celkové spokojenosti v regionu

Vzhledem k Latinskému duchu, Rumuni si váži rodinný život více než jiné země v regionu. Hned za nimi jsou Turci, jejich rozhodnutí je ovlivněno kulturou. Po druhé straně, v severozápadných státech, jsme pozorovali vyšší pragmatismu vůči tomuto přesvědčení (Češi a Slováci). Toto vyplývá i z rozvodovosti, která v České republice a na Slovensku, je vyšší než u jiných zemí.

Číst dál: Rodinný život je největším generátorem celkové spokojenosti v regionu