Průzkum veřejné spokojenosti se systémem zdravotní péče

  • Vytisknout

V jihovýchodní Evropě, 1 ze 4 lidí je spokojen se systémem veřejné zdravotní péče.

Když se mluví o systému veřejného zdravotnictví, nejnižší spokojenost se nachází v Rumunsku, Bulharsku a Srbsku. Na druhé straně Češi a Turci jsou mnohem spokojenější se systémem veřejné zdravotní péče v jejich zemi, ve srovnání s průměrem v regionu.

Ze zkoumaných zemí, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko mají nejmenší výdaje na zdravotnictví na jednoho obyvatele, zatímco Česká republika má nejvyšší výdaje.

Systém zdravotní péče v Turecku prošel sérií reforem, které přinesly významné zlepšení.

* Průzkum realizován daedalus Online v roce 2013.