Soutěže

predpisy-kampan-pripojte-se-ke-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100-eur

Předpisy KAMPAŇ „Připojte se...


Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“ Článek 1. Organizátor kampaně: Organizátorem kampaně je společnost S.C. Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otevřený v ING Bank, zastoupený Laurentiu Serghie na pozici správce. Tombola proběhne podle ustanovení tohoto nařízení, které je povinné pro všechny účastníky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto předpisů.
join-daedalus-online-community

Pravidla soutěže „Připojte se...


Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

Průzkum veřejné spokojenosti se systémem zdravotní péče

V jihovýchodní Evropě, 1 ze 4 lidí je spokojen se systémem veřejné zdravotní péče.

Když se mluví o systému veřejného zdravotnictví, nejnižší spokojenost se nachází v Rumunsku, Bulharsku a Srbsku. Na druhé straně Češi a Turci jsou mnohem spokojenější se systémem veřejné zdravotní péče v jejich zemi, ve srovnání s průměrem v regionu.

Ze zkoumaných zemí, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko mají nejmenší výdaje na zdravotnictví na jednoho obyvatele, zatímco Česká republika má nejvyšší výdaje.

Systém zdravotní péče v Turecku prošel sérií reforem, které přinesly významné zlepšení.

* Průzkum realizován daedalus Online v roce 2013.