Soutěže

predpisy-kampan-pripojte-se-ke-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100-eur

Předpisy KAMPAŇ „Připojte se...


Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“ Článek 1. Organizátor kampaně: Organizátorem kampaně je společnost S.C. Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otevřený v ING Bank, zastoupený Laurentiu Serghie na pozici správce. Tombola proběhne podle ustanovení tohoto nařízení, které je povinné pro všechny účastníky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto předpisů.
join-daedalus-online-community

Pravidla soutěže „Připojte se...


Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

Studie ohledně spokojenosti s politickou elitou

V jihovýchodní Evropě, celková míra spokojenosti s politickou elitou je 11%.

Ve srovnání s průměrem v regionu, Bulharsko a Chorvatsko mají nejnižší úroveň spokojenosti. Ve srovnání se stejným průměrem, v Turecku míra spokojenosti s politickou elitou je podstatně vyšší.

Podle studie Evropské komise z roku 2012, pořadí sledovaných zemí, pokud jde o korupci je: Srbsko (39 bodů), Bulharsko (41 bodů), Rumunsko (44 bodů), Chorvatsko a Slovensko (46 bodů), Česká republika a Turecko (49 bodů). *

* Čím nižší je skóre, tím vyšší je korupce, na stupnici 0-100

* Průzkum realizován daedalus Online v roce 2013.