Soutěže

predpisy-kampan-pripojte-se-ke-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100-eur

Předpisy KAMPAŇ „Připojte se...


Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“ Článek 1. Organizátor kampaně: Organizátorem kampaně je společnost S.C. Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otevřený v ING Bank, zastoupený Laurentiu Serghie na pozici správce. Tombola proběhne podle ustanovení tohoto nařízení, které je povinné pro všechny účastníky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto předpisů.
join-daedalus-online-community

Pravidla soutěže „Připojte se...


Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

Rumuni jsou nejspokojenější ohledně rodinného života a soukromého zdravotního systému v regionu

Ve studii provedené společnosti Daedalus Online v sedmi zemích jihovýchodní Evropy, měřila se úroven spokojenosti Rumunů ve srovnání se zeměmi v regionu, ohledně různých aspektů, které přispívají ke kvalitě života. Bylo zjištěno, že nejvíce spokojený s rodinným životem a soukromým zdravotnickým systémem, v regionu, jsou Rumuni.

Rodina, místo, kde Rumuni jsou štěstní

4 z 5 Rumunů uvedlo, že jsou spokojeni nebo velmi spokojeni se svým rodinným životem, následují Turci (80,5%) a Chorvati (76,4%) velmi spokojeni. V tomto žebříčku, Češi (67,7%) a Slováci (67,2%) měli nejnižší skóre. Jedno vysvětlení pro nízkou úroveň spokojenosti Čechů a Slováků je vysoká míra rozvodovosti, 66% v České republice a 47% na Slovensku. Mezitím, míra rozvodovosti v Rumunsku je jedna z nejnižších, 22%.

Zdravotnictví a školství: rozdíly mezi veřejným a soukromým systémem

Rumunsko je na prvním místě v regionu, pokud jde o soukromým zdravotným systémem, 65,2% z Rumunů prohlášili se spokojen nebo velmi spokojeni. Rumuni jsou sledovány na dálku Turky (52,5%) a Srby (45,9%), v tomto pořadí.

Podobný jev jako ve zdravotníctví konstatujeme ve vzdělávacím systému. Pokud jde o soukromé vysoké školy Rumuni jsou na druhém místě za Bulharskem se 45,0% z respondentů, kteří jsou spokojeni nebo velmi spokojeni.

* Studie byla provedena na vzorce 2306 respondentů z městské oblastí, ve věku mezi 18 a 65 let ze sedmi zemí: Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Turecko, Česká republica a na Slovensku. Data byla nasbírána v srpnu 2013 z Panelu Daedalus Online.