Studie o vývoji životní úrovně: 2013 vs 2012

  • Vytisknout

41% lidí žijících v jihovýchodní Evropě, hodnotí že životní úroveň je v roce 2013 nižší než v roce 2012, 13% respondentů se domnívá, že je lepší a 46% tvrdí, že je stejná.

Výsledky poukazují na výraznější zlepšení životní úrovně v Bulharsku a Turecku, v porovnání s průměrem v regionu.

Největší comeback (po tom co všechny zkoumané země zaznamenaly pokles v roce 2009 oproti roku 2008) zaznamenalo Turecko, jejíž HDP na obyvatele se stále zvyšuje. Také Bulharsko bylo jednou z mála zemí, které zaregistrovaly stálý nárůst HDP na obyvatele od roku 2010.

 

* Studie provedená Daedalus Millward Brown v roce 2013.