Spokojenost se současnou práci

  • Vytisknout

V regionu jsou 5 z 10 lidí spokojeni se současnou práci.

I když v některých zemích regionu, tento ukazatel má střednou hodnotu (Rumunsko, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko a Turecko), konštatujeme vysokou míru spokojenosti na území České republiky (díky vysoké životní úrovně). Srbové jsou méně spokojeni se současnou prací, protože míra nezaměstnanosti patří k nejvyšším v regionu i díky socio-ekonomickému kontextu.

Rozsah, ve kterém jsou lidé spokojeni se současnou práci je:

Rumunsko: 54.7%

Bulharsko: 58%

Srbsko: 34.1%

Chorvatsko: 50.4%

Slovensko: 55.8%

Česká republica: 66.9%

Turecko: 56.2%

* Průzkum realizován daedalus Online v roce 2013.