Rodinný život je největším generátorem celkové spokojenosti v regionu

  • Vytisknout

Vzhledem k Latinskému duchu, Rumuni si váži rodinný život více než jiné země v regionu. Hned za nimi jsou Turci, jejich rozhodnutí je ovlivněno kulturou. Po druhé straně, v severozápadných státech, jsme pozorovali vyšší pragmatismu vůči tomuto přesvědčení (Češi a Slováci). Toto vyplývá i z rozvodovosti, která v České republice a na Slovensku, je vyšší než u jiných zemí.

Česká republika a Slovensko jsou země s nejvyšší mírou rozvodovosti v regionu. V Česku, poměr rozvodů a manželství je 66% (jeden rozvod pro každé 1,3 manželství), zatímco co na Slovensku je 47% (jeden rozvod na každé dva manželství). V zemích, jako je Rumunsko, Turecko, Srbsko a Chorvatsko poměr rozvodů manželství je nižší než 28%.

Procento lidí spokojení s rodinným životem:

* Průzkum realizován daedalus Online v roce 2013.