Soutěže

predpisy-kampan-pripojte-se-ke-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100-eur

Předpisy KAMPAŇ „Připojte se...


Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“ Článek 1. Organizátor kampaně: Organizátorem kampaně je společnost S.C. Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otevřený v ING Bank, zastoupený Laurentiu Serghie na pozici správce. Tombola proběhne podle ustanovení tohoto nařízení, které je povinné pro všechny účastníky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto předpisů.
join-daedalus-online-community

Pravidla soutěže „Připojte se...


Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

Rodinný život je největším generátorem celkové spokojenosti v regionu

Vzhledem k Latinskému duchu, Rumuni si váži rodinný život více než jiné země v regionu. Hned za nimi jsou Turci, jejich rozhodnutí je ovlivněno kulturou. Po druhé straně, v severozápadných státech, jsme pozorovali vyšší pragmatismu vůči tomuto přesvědčení (Češi a Slováci). Toto vyplývá i z rozvodovosti, která v České republice a na Slovensku, je vyšší než u jiných zemí.

Česká republika a Slovensko jsou země s nejvyšší mírou rozvodovosti v regionu. V Česku, poměr rozvodů a manželství je 66% (jeden rozvod pro každé 1,3 manželství), zatímco co na Slovensku je 47% (jeden rozvod na každé dva manželství). V zemích, jako je Rumunsko, Turecko, Srbsko a Chorvatsko poměr rozvodů manželství je nižší než 28%.

Procento lidí spokojení s rodinným životem:

* Průzkum realizován daedalus Online v roce 2013.