Soutěže

join-daedalus-online-community

Pravidla soutěže „Připojte se k...


Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

Pravidla

Podle zákona o zpracování osobních údajů a volného oběhu těchto údajů a také podle zákona o zpracování osobních informací a ochraně soukromí v komunikačním sektoru musí společnost Daedalus New Media Research zpracovat osobní údaje, které nám poskytnete o sobě, o členovi Vaší rodiny nebo komkoliv jiném v bezpečných podmínkách a pouze pro určité účely. Účel shromažďování údajů je čistě statistický.

Nepožaduje se od Vás, abyste poskytovali své osobní informace, které jsou určeny pouze pro statistickou analýzu. Pokud nám tyto informace neposkytnete, znamená to, že nebudete dostávat žádné budoucí průzkumy. Informace, které nám poskytnete, použije operátor a předá pouze klientům, kteří si objednali online průzkum (bez uvedení respondenta - klient má pouze nárok na statistické výsledky).

Máte právo na přístup a změnu svých informací, právo nebýt předmětem individuálního rozhodnutí a právo obrátit se na místní orgány. Dále máte právo odmítnout zpracování Vašich osobních informací a můžete požádat o jejich odstranění. K uplatnění těchto práv můžete poslat e-mail na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Pokud jsou některé informace nesprávné, kontaktujte nás prosím co nejdříve.

Registrace do panelu

Do Daedalus Online se může registrovat kdokoliv. Přesto si vyhrazujeme právo odmítnout přístup určitým registrujícím se osobám, aniž bychom museli uvádět v tomto směru jakékoliv vysvětlení.

Za žádných okolností se do komunity nemůže registrovat samotný personál společnosti Daedalus New Media Research.

Tato stránka používá cookies a digitální fingerprinting. Svým souhlasem připojit se k Daedalus Online komunitě souhlasíte s použitím cookies a digitálním fingerprinting. 

Registrace a osobní informace

Pro účely statistických analýz, které společnost Daedalus New Media Research poskytuje svým klientům, potřebujeme určité základní informace o svých členech, včetně důvěrných informací, jako je Váš příjem. Poskytnutí těchto základních informací společnosti Daedalus New Media Research je podmínkou účasti v Daedalus Online komunity.

Odchod z panelu

Členové mohou vyjádřit své přání odejít z  Daedalus Online komunity, což znamená, že přestanou od nás v budoucnu dostávat pozvánky k průzkumům. Krátce poté, co členové vyjádří své přání odejít z panelu, jsou jejich základní informace vymazány z databáze společnosti Daedalus New Media Research.

Pokud respondent nevyplní žádný dotazník po dobu delší než 12 měsíců, bude považován za neaktivního. Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo vymazat neaktivní členy ze své databáze.

Aby se zajistila kvalita statistických analýz, které poskytuje společnost Daedalus New Media Research svým klientům, pravidelně obměňujeme členy naší komunity. Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo vymazat člena z databáze bez předchozího varování a bez nutnosti odůvodnění svého rozhodnutí.

Jak komunita funguje

Všichni účastníci komunity Daedalus Online souhlasí s tím, že společnost Daedalus New Media Research jim posílá e-maily s odkazy na dotazníky. Členové nemají žádnou povinnost dotazníky vyplnit. Ty by se měly vyplnit pouze jednou. Jedna osoba nesmí mít více než jeden účet. Společnost Daedalus New Media Research je oprávněna deaktivovat účty, které toto pravidlo porušují. Členové mohou posílat své dotazy e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Společnost Daedalus New Media Research přijala opatření k zajištění bezpečnosti údajů. Pokud by se však v e-mailech rozeslaných respondentům objevily jakékoliv viry, musí přijmout fakt, že společnost Daedalus New Media Research nebude brána k zodpovědnosti za následky, které mohou takové případy způsobit, a proto nelze požadovat žádné odškodnění.

Společnost Daedalus New Media Research nemůže zaručit minimální ani maximální počet dotazníků ročně.

Poté, co na dotazník odpověděl potřebný počet respondentů - ze statistického hlediska, společnost Daedalus New Media Research má právo ukončit průzkum a odmítnout další odpovědi.

Registrace odpovědí v rámci průzkumu

Kromě základních informací o respondentech společnost Daedalus New Media Research bude také shromažďovat a uchovávat jiné údaje o respondentech, které má k dispozici, přičemž všechny tyto informace budou pocházet z vlastních odpovědí respondentů. Tyto informace se mohou týkat plně soukromých záležitostí respondentů, tj. jejich politických názorů.

Členové souhlasí s tím, že společnost Daedalus New Media Research registruje odpovědi, které v rámci průzkumů poskytli, přičemž je známo, že tyto odpovědi obsahují informace o plně soukromých záležitostech respondentů - s ohledem na pozdější použití registrovaných informací k vytváření statistických analýz. 

Každý člen je oprávněn požadovat informace o osobních údajích, které společnost Daedalus New Media Research  registruje. Kromě toho každý člen, který zjistí, že do databáze byly osobní informace vloženy chybně, je oprávněn požadovat jejich opravu.

Předávání registrovaných informací

Všichni členové souhlasí s tím, že společnost Daedalus New Media Research může předat registrované základní informace a informace z průzkumů jiné společnosti pro výzkum trhu. Nicméně příslušná společnost pro výzkum trhu bude dodržovat podmínku, že údaje lze použít pouze pro statistické účely a nebude předávat ani dále zveřejňovat informace, jako jsou jména respondentů, adresy nebo jiné osobní údaje, které by mohly sloužit k identifikaci určitého respondenta.

Podmínky účasti

Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo změnit aktuální podmínky účasti v Daedalus Online.

Všichni členové budou co nejdříve informováni o jakékoliv změně těchto podmínek.

Odměny ve formě bodů a jejich převod

Poté, co respondent získá minimálně 1000 bodů, může je převést na hotovost.

100 bodů odpovídá 1 euru.

Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo neudělit body jedné osobě nebo odebrat body, pokud se zjistí, že daná osoba uvedla v průzkumu nepravdivé odpovědi nebo odpověděla za někoho jiného.

 

Důvěrnost

Informace shromážděné v průzkumech jsou důvěrné. Účelem všech našich marketingových studií je shromáždit informace o skupinách, ne o jednotlivcích. Individuální záznam nebude žádným způsobem zveřejněn. Společnost Daedalus New Media Research může příležitostně předat shromážděné informace třetí straně - společnosti pro výzkum trhu - s podobnými průzkumnými účely, a ta se bude řídit stejnými pravidly důvěrnosti, které jsou uvedeny zde.

Dobrovolná účast

Účast v průzkumech je vždy zcela dobrovolná. Členství v komunitě je založeno na Vašem přímém souhlasu. Můžete kdykoliv svou účast zrušit, požadovat vymazání Vašich informace a ukončit spolupráci. V kterékoliv fází interview nebo po interview máte právo požádat, aby bylo Vaše interview nebo pouze jeho části vymazány.

Tím, že se stanete členem Daedalus Online komunity, souhlasíte s tím, že budete dostávat e-maily s pozvánkami k účasti v průzkumech.

Proč Vás prosíme o Vaše osobní informace

Abyste se mohl/a stát členem panelu, požaduje se od Vás, abyste vyplnil/a registrační formulář. Registrační formulář shromažďuje osobní informace a také všeobecné informace související s různými výzkumnými tématy. Žádáme Vás o e-mailovou adresu, abychom Vám mohli posílat pozvánky k účasti v našich průzkumech e-mailem. Další informace, které shromažďujeme - jako je Vaše jméno, adresa, věk a datum narození - jsou určeny ke kontrole Vaší způsobilosti pro naše nejrůznější marketingové výzkumné projekty.

Byl jsem informován, že mám právo namítat proti zpracování svých osobních údajů a požádat o vymazání údajů. Při výkonu těchto práv se mohu obrátit s on-line žádostí na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s textem Odmítám zpracování údajů. Mám také právo obrátit se na soud.

Odhlášení z komunity

Pokud se rozhodnete ukončit spolupráci s Daedalus Online, můžete poslat e-mail na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. „ODHLÁSIT ODBĚR“

Počkejte prosím několik dnů, než budou Vaše informace zcela vymazány z našich záznamů.

Zabezpečení dat

Společnost Daedalus New Media Research provádí důkladná opatření k zabezpečení všech informací, které jste poskytl/a. Údaje jsou uloženy v naší databázi v šifrované podobě. Přístup k těmto informacím má pouze oprávněný personál. Přístup ke všem údajům je omezen pouze na personál společnosti Daedalus New Media Research.

Odmítnutí právní odpovědnosti

Můžeme zveřejnit osobní informace, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je v dobré víře takový krok nezbytný ke splnění ustanovení zákona nebo v souvislosti se právním řízením týkajícím se našich internetových stránek.

Ochrana dětí

Společnost Daedalus New Media Research nebude vědomě shromažďovat jakékoliv informace od osob mladších 14 let bez svolení jejich rodičů nebo opatrovníků.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, který zjistil, že neplnoletý nebo dítě do 14 let zaslalo své osobní údaje bez vašeho souhlasu nebo povolení, vymažeme tyto údaje na požádání. Chcete-li požádat vymazání údajů vašeho dítěte, pošlete prosím e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uživatelským jménem a / nebo e-mailovou adresu, kterou zadalo vaše dítě.

Autorská práva

Tato stránka je vlastnictvím Daedalus New Media Research.

Všechny studie, kterých se zúčastněte, jsou vlastnictvím Daedalus New Media Research nebo klientů, fyzické a právnické osoby.

To platí pro všechny texty, obrázky, grafiku, filmy, atd.

Transformace, duplikace, překlad, uložení a publikování materiálů z těchto stránek nebo z on-line průzkumů, je zakázáno autorským zákonem. Porušení tohoto zákona je trestné podle právních předpisů rumunského státu.

Autorské práva

Táto stránka je vlastníctvom Daedalus New Media Research.

Všetky štúdie, ktorých sa zúčastnite, sú vlastníctvom Daedalus New Media Research a klientov, fyzické alebo právnické osoby.

Toto platí pre všetky texty, obrázky, grafiku, filmy, atď.

Transformácia, duplikácia, preklad, uloženie a publikovanie materiálov z týchto stránok alebo z on-line prieskumov, je zakázané autorským zákonom. Porušenie tohto zákona je trestné podľa právnych predpisov rumunského štátu.