Soutěže

predpisy-kampan-pripojte-se-ke-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100-eur

Předpisy KAMPAŇ „Připojte se...


Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“ Článek 1. Organizátor kampaně: Organizátorem kampaně je společnost S.C. Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otevřený v ING Bank, zastoupený Laurentiu Serghie na pozici správce. Tombola proběhne podle ustanovení tohoto nařízení, které je povinné pro všechny účastníky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto předpisů.
join-daedalus-online-community

Pravidla soutěže „Připojte se...


Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

 

 

Článek 1. Organizátor kampaně:

Organizátorem KAMPANĚ je společnost SC Daedalus New Media Research SRL

se sídlem v Bukurešti, 169 Cal. Floreasca, obvod 2, DIČ2560656, zapsaná v Obchodním rejstříku pod číslem J40 /6306/27.05.2009. KAMPAŇ se bude konat podle pravidel tohoto nařízení, které je závazné pro všechny účastníky. Organizátor je oprávněn toto nařízení kdykoliv změnit, ale ne dříve, než tyto změny oznámí veřejnosti. 

Článek 2. Doba trvání a územní platnost  kampaně:

Doba trvání KAMPANĚ je od 01.02.2013 do 28.06.2013. KAMPAŇ bude probíhat výhradně na území České republiky. 

Článek 3. Právo na účast:

Této KAMPANĚ se mohou účastnit všechny fyzické osoby s českým občanstvím, kterým je nejméně 14 let v době, kdy do KAMPANĚ vstoupí, které pobývají na území České republiky, jsou členy Daedalus Online komunity a splní všechny jiné podmínky uvedené v tomto nařízení. Zaměstnanci společnosti Daedalus New Media Research nebo jakékoliv jiné osoby, které mají vztah ke KAMPANI, se nemohou této KAMPANĚ účastnit.

Článek 4. Jak to funguje

Předmětem KAMPANĚ „Připojte se k Daedalus Online komunitě “ je: připojte se do Daedalus Online komunity do 28.06.2013 a můžete vyhrát notebook.

Aby se mohli účastníci zapojit do soutěže, musí projít následujícími kroky: dokončit proces registrace v dotazníku. Dotazník bude mít určitá povinná pole, např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, město a okres. Organizátor KAMPANĚ nebude brán k odpovědnosti za chybnost těchto údajů, pokud ji způsobí účastník, a která povede k nemožnosti potvrdit účastníka, pokud se stane vítězem této KAMPANĚ. Účastníkovi bude povoleno zapojit se do soutěže pouze s jedním účtem. Pokud organizátor zjistí, že účastník má více než jeden účet, má právo vymazat všechny účty účastníka.

Datum ukončení této KAMPANĚ je 28.06.2013

Výherce této KAMPANĚ bude kontaktován e-mailem a jeho/její jméno bude zveřejněno na stránkách DaedalusOnline.eu. 

Článek 5. Cena a proces jejího přidělení

Cena v rámci soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě “ je:

-notebook

V KAMPANI není povoleno vyměnit cenu za finanční hotovost.

Článek 6. Stanovení  výherce 

Výherce bude vylosován v den následující po ukončení této KAMPANĚ.

Organizátor má povinnost informovat výherce e-mailem v den losování na e-mailovou adresu uvedenou při podpisu dotazníku.

Organizátor má povinnost kontaktovat výherce maximálně 2 krát.

V případě, že si výherce výhru nevyzvedne (nereaguje na e-mail, odmítne cenu, neplní toto nařízení atd.) v době do 10 dnů od posledního oznámení zaslaného organizátorem, bude vítěz považován za nepotvrzený a ztratí veškerá práva související s výhrou v této KAMPANI.

Článek 7. Spory

V případě sporu, ke kterému může dojít mezi organizátorem a účastníkem, bude tento spor vyřešen smírčí cestou. POKUD to není možné, předloží tyto dvě strany svůj spor rumunskému soudu.

Článek 8. Pravidlo kampaně

Účast v KAMPANI je zdarma a k dispozici všem účastníkům na stránkách www.daedalusonline.eu

Článek 9. Daně a poplatky

Organizátor je povinen uhradit poplatek z příjmu souvisejícího s cenou vyhranou v rámci kampaně;  jakékoliv jiné daně jakékoliv povahy související s touto cenou uhradí výhradně výherce.